Doktor Johan Friberg har varit på den största diabeteskongressen, EASD (European Association for the Study of Diabetes) i Wien. Han berättar om ny forskning avseende blodfetter. Tidigare har man trott att typ 2-diabetiker skyddas av det goda kolesterolet, (HDL) men att så är fallet är inte längre självklart. Doktor Johan berättar hur han tänker om den nya forskningen.