EASD Barcelona 2013 om UKPDS (The United Kingdom Prospective Diabetes Study) den största vetenskapliga studien om diabetes, och berättar om långtidsdata från studien. Bland annat har det visat sig att Metformin är en bra medicin för personer med typ 2-diabetes.