Den första långtidsstudien som gäller DPP 4-hämmare presenterades idag på EASD i Barcelona. Doktor Johan Friberg berättar om Onglyza och hjärt-kärlsjukdom.

Onglyza påverkar ett enzym i kroppen som kallas DPP 4 så att detta enzym inte bryter ned ett hormon, GLP-1, som bildas i tarmen. De ökade nivåerna av GLP-1 leder till frisättning av det sockersänkande hormonet insulin och minskning av nivåer av det sockerhöjande hormonet glukagon.

DPP 4-hämmare (på pillerburken kan det stå Januvia, Onglyza, Galvus) används ofta tillsammans med Metformin.