All behandling vid typ 2-diabetes bör individanpassas.