Johan berättar om SGLT2-hämmaren Jardiance som skyddar mot förtida död, speciellt förtida död i hjärt-kärlsjukdom enligt en forskningsstudie som presenterades i Stockholm på EASD (European Association for the Study of Diabetes) i september 2015. För en del typ 2-diabetiker skulle det alltså troligen vara bra att ha denna medicin som en del av sin diabetesbehandling, speciellt gäller detta dig som har haft en stroke eller hjärtinfarkt. Prata med din doktor.