Typ 2-diabetes på riktigt!

Metformin (Glucophage)

Metformin (Glucophage)

Metformin (på pillerburken kan det stå namnet Metformin eller Glucophage)  är förstahandsbehandling vid typ 2-diabetes.  Metformin kan, om det inte

Pioglitazon (Actos)

Pioglitazon (Actos)

Används mer sällan än Metformin och Sulfonureider. Pioglitazon (på pillerburken står det Actos) används ofta som tillägg till metformin. Den

Akarbos (Glucobay)

Används mer sällan än Metformin och Sulfonureider. Akarbos (på pillerburken står det Glucobay) används oftast som tillägg till Metformin. Medicinen