Typ 2-diabetes på riktigt!

Sep 032013
 

Först och främst: Hej igen! Det var nu ett tag sedan senaste blogginlägg men hemsidan har omarbetats och nu är vi på gång igen med att skapa Sveriges bästa information för typ 2-diabetiker.

Under sommaren har det hänt en del inom diabetesområdet. En intressant studie, den så kallade Look AHEAD studien, har publicerats i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine i juli. I USA följde man drygt 5000 typ 2-diabetiker i ca 10 års tid. Studien bestod av 2 grupper. Den ena gruppen fick vanlig diabetesvård medan den andra fick ett mer intensivt livsstilsprogram med fokus på viktnedgång genom mer motion och mindre kaloriintag.

changes-featured

Man såg att patienterna i intensivgruppen gick ned mer i vikt och det ledde till bättre livskvalitet, mindre risk för njur- och ögonkomplikationer men inte till att risken för hjärtinfarkt och stroke minskade. Detta är förstås delvis nedslående för det är just hjärt-kärlsjukdomsrisken som är viktigast att minska, det är ju detta som diabetiker riskerar att dö i förtid av!

Min kommentar till resultaten i studien är att skillnaden i viktminskning mellan grupperna var ganska liten, bara några fåtal kilon och detta är kanske inte tillräckligt för att man skall se mer dramatiska förbättringar i hjärt-kärlsjukdomsrisk. Min egen erfarenhet från mina patienter är att det krävs en rätt drastisk omläggning av vanor med klart ökad motion och en rejäl viktnedgång för att påverka blodfetter, blodtryck och socker i en sådan utsträckning att det verkligen gör skillnad. Dessutom var det så i denna studie att patienterna i intensivgruppen i genomsnitt hade mindre medicinering mot t ex blodfetter och detta skulle kunna dölja en positiv effekt av livsstilsförändringen.

Min övertygelse är att en påtaglig livsstilsomläggning kan påverka alla komplikationer till diabetessjukdomen. Man måste bryta med gamla vanor, få in regelbunden träning i sitt liv och kombinera nyttig mat med rätt portionsstorlek. Det finns flera strategier och man kan jobba ensam eller i grupp men det går att påverka sin situation. Detta visas inte minst av deltagarna i Projekt 600 som ni kan läsa om här på sidan. Sen är det viktigt att ta hjälp av mediciner också för livsstilsbehandling räcker inte alltid hela vägen.

Framöver kommer bloggandet att ske mer i videoformat.

Vi syns

Johan

  3 Responses to “Lönar sig livsstilsförändring?”

  1. Hej, detta var intressant. Min fråga: diabetespatienterna i intensivgruppen gick ner i vikt mer men risken att dö i hjärt och kärlsjukdom var alltså lika stor som innan de gick ner i vikt? Eller visar studien att det var lika stor risk i jämförelse med den andra gruppen som hade mer förebyggande mediciner ex mot blodtryck och blodfetter? Det är mycket fokus på livsstilsförändringar vad gäller typ 2-diabetes vilket ju är nr 1 givetvis, men det talas inte så mycket om mediciner och ibland får man intrycket av att de inte alls behövs.

  2. Hej Therese!
    Det var lika stor risk i intensivgruppen i jämförelse med den andra gruppen. Min uppfattning är att de flesta diabetespatienter upplever att fokus ligger rätt mycket på medicinering vid diabeteskontrollerna och att de inte erbjuds tillräckligt bra hjälp med livsstilsförändringar. Visst behövs mediciner men som du säger: Livsstilsförändringar är nr 1.

    • Ok, ja det verkar ju inte som livsstilsprogrammet i studien var tillräckligt intensiv om viktskillnaden bara blev några fåtal kilon. Annars kan man ju tolka resultatet av studien som om de makrovaskulära komplikationerna inte går inte att förebygga. Din egen studie projekt 600 är kanske en mer lyckad studie än den här stora amerikanska studien :). Ha det så bra och lycka till med detta och med hemsidan, det är kul att få lära sig mer om typ2 och vad som händer inom forskning etc.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)